44

Destinations

ΜΗΛΟΣ - ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΤΩΝ

Σύμφωνα με το Isolario του χαρτογράφου Antonio Millo: Η Μήλος είναι από τα πιο ονομαστώ νησιά στο Αιγαίο, μακριά από το ακρωτήρι Μαλέας προς τον γρέγο 80 μίλια. Στο νησί αυτό υπάρχουν δύο κάστρα. Μπαίνοντας στον κόλπο πηγαίνεις προς τον σιρόκο και κάτω από το κάστρο, στο στόμα, υπάρχει πολύ καλό πόσιμο νερό. Και προχωρώντας στην ίδια πλευρά υπάρχει ένας απόκρημνος βράχος, πού λέγεται Μπομπάρντα, και πιο πέρα τα σπήλαια, με λίγο νερό, και εδώ στέκονται τα χοντρά πλοία με τα πλωρίσια στη στεριά και τις άγκυρες στον γαρμπή με 15 βήματα νερό. Και πιο πέρα είναι οι πύργοι, όπου είναι αγκυροβόλι από το στόμα μέχρι τον πύργο. Όσοι πάνε προς τον γαρμπή, αγκυροβολούν στα σπήλαια ή στον πύργο και σ' αυτήν την ακτή, άλλα όσοι πάνε προς τον γρέγο, άγκυροβολούν μέσα στον κόλπο, στα δεξιά, μέσα μέσα στον κολπίσκο, σε 15 βήματα νερό πού λέγεται Αμπρούτσο, όπου έχει καλό πόσιμο νερό. Σταν κόλπο αυτόν για δύο μίλια έκτος από έναν μικρόν σκόπελο, τής Αγίας Καλής, όλος ο κόλπος έχει 40 βήματα νερό, και ο γύρος του είναι 20 μίλια. Όπως μπαίνεις στον κόλπο, στα αριστερά, υπάρχουν δύο σκόπελοι ψηλοί, πού λέγονται Ακραριές. Από το στόμα τού κόλπου μέχρι την Αντίμηλο πονέντε μαΐστρο είναι μίλια 6. Η Αντίμηλος είναι ένας πολύ ψηλός σκόπελος, απόκρημνος, με αγκυροβόλι στην όστρια ένα μίλια μακριά, με 15 βήματα νερό. Ο γύρος τού όποιου είναι 3 μίλια. Προς τη μεριά τού γρέγου τής Μήλου υπάρχουν δύο νησάκια. Το ένα λέγεται Πολίμο και το άλλο Αρσεντάρα, με πολύ καλό αγκυροβόλι. Ούτε από το ένα ούτε από το άλλο μπορείς να περάσεις με χοντρά πλοία, γιατί δεν έχει βάθος. Προς την πλευρά τού σιρόκου τής Μήλου υπάρχει ένας τόπος πού λέγεται Ρέμα, όπου βγάζουν τις μυλόπετρες. Στο ίδιο μέρος υπάρχει μια πολύ κακή ξέρα μακριά μισό μίλι με έξι πόδια νερό. Και πιο πέρα, στον σιρόκο, είναι το ακρωτήρι Άγιος Βασίλης με μια άλλη ξέρα με 10 πόδια νερό μακριά δύο μίλια. Και ακόμη πιο μακριά είναι μερικοί σκόπελοι πού λέγονται Πετηνοί, πού μόλις φαίνονται πάνω από το νερό σε απόσταση από τη Μήλο 6 μίλια. Πιο πέρα από τον Άγιο Βασίλη είναι ο όρμος τής Αγίας Κυριακής με μια άλλη ξέρα μακριά 2 μίλια στην έπιφάνεια τής θάλασσας. Από εδώ προς τον πονέντε γαρμπή είναι τα νησιά Δεϊψες, ασήμαντα, μακριά από τη Μήλο 12 μίλια. Στο ακρωτήρι τού νησιού τής Μήλου, προς τον πονέντε 2· μίλια μακριά, υπάρχει ένα νησάκι πού λέγεται Πρασσονήσι ή Πόροι, ανάμεσα στο όποιο και τη Μήλο μπορεί να σταθεί κάθε χοντρό πλοίο με 12 βήματα νερό. Από αυτό το ακρωτήρι μέχρι το ακρωτήρι Άγιος Βασίλης όλο είναι καλό αγκυροβόλι με 15 βήματα νερό, όταν έχει μπουρίνια. Σ' αυτήν την παραλία δεν βρίσκονται ούτε πόσιμο νερό ούτε ξύλα. Από το νησί μέχρι τη Φαλκονέρα είναι μίλια 40. Αυτή είναι ακατοίκητη, με αγκυροβόλι στην όστρια και με πόσιμο νερό. Από τη Μήλο στη Σέριφο προς τον γρέγο είναι 18 μίλια. Από τη Μήλο στο ακρωτήρι Μελέχα στην Κρήτη είναι μίλια 80. Ο γύρος τού νησιού αυτού είναι μίλια 80. Παράγει αυτό το νησί αρκετά σιτηρά, μέλι, αλάτι, βγάζει θειάφι, όρυκτο βορίου, μυλόπετρες, έχει ωραιότατα λουτρά, ορυκτό για σαπούνι και άλλα μέταλλα.

 

654

 

ΠΕΙΡΑΤΈΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΣΑΡΟΙ ΠΟΥ ΕΔΡΑΣΑΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ

Αλής Μπέης - Κατέφευγε στο νησί για να πουλήσει σε Οθωμανούς της Μ.Ασίας κλεμμένο εμπόρευμα.

Οι Αδελφοί Τεμερτικούτ - Το 1671 συνέλαβαν τα πλοιάρια των κατοίκων της Μήλου, τα λεηλάτησαν και βασάνισαν τους άοπλους πλοιοκτήτες. Το πλήρωμα τους επιτέθηκε και λεηλάτησε κάποια από τα γύρω χωριά του νησιού, τις εκκλησίες και όσα απομονωμένα σπίτια βρήκαν στο δρόμο τους.

Μοροζίνι - Οι άντρες του αποβιβάστηκαν στο νησί και έκλεψαν ότι μπόρεσαν να βρουν από τους κατοίκους του, ενώ λεηλάτησαν το νησί ξανά το 1658 διαπράττοντας πολλές αγριότητες.

Ιωάννης Καψής - Γνωστός και ως ο πειρατής που έκανε τη Μήλο ανεξάρτητο πειρατικό κράτος, το έτος 1677.

ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

1. Γεωγραφία – Η γεωγραφικής του θέση και το φυσικό λιμάνι στον κόλπο του Αδάμαντα προσέφεραν μυστικότητα και εύκολη πρόσβαση στο νησί.

2. Εκποίηση Λαφύρων – Οι χριστιανοί πειρατές αλλά και Οθωμανοί μπέηδες επέλεγαν τη Μήλο σαν μέρος για να εκποιήσουν και να διακινήσουν τα λάφυρα τους(π.χ. υφάσματα, εμπορεύματα μικρής και μεγάλης αξίας), αλλά και να συνάψουν μυστικές συμφωνίες με πειρατές και κουρσάρους.

3. Επισκευές Καραβιών – Λόγω του ότι αποτελούσε το κυριότερο ορμητήριο πειρατών εκείνη την εποχή και λόγω της γεωγραφίας του, πολλοί ήταν εκείνο που επέλεγαν κυρίως το χειμώνα να καλαφατίσουν (επισκευάσουν) τα πλοία τους στο νησί.

Ναυμαχία μεταξύ Βενετών και Οθωμανών στα ανοικτά της Μήλου κατά την Πολιορκία της Κρήτης.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

Η Μήλος για πολλούς αιώνες παρέμενε το πιο φημισμένο και ισχυρό πειρατικό ορμητήριο και είχε 2.500 κατοίκους. Συνέλεγε κάθε εθνικότητας πειρατές, αλλά ως επί το πλείστον κυριαρχούσαν οι χριστιανοί (κυρίως Έλληνες, Λιβορνέζοι και Άγγλοι), ειδικά το διάστημα από τον 17ου έως και τον 19ου αιώνα. Για ένα σύντομο χρονικό διάστημα μάλιστα αποτέλεσε και ανεξάρτητο πειρατικό κράτος, υπό τον Ιωάννη Καψή. Η ισχύς του ήταν τέτοια που 1670 έγινε μια αποτυχημένη προσπάθεια από τον οθωμανικό στόλο να εκδιώξει τους πειρατές από το νησί, αλλά απέτυχε παταγωδώς.

Την εποχή του 1645, που το νησί της Μήλου βρισκόταν υπό βενετική κατοχή, ο λαός του νησιού ευημερούσε καθώς πολλοί χριστιανοί πειρατές κατέφευγαν στο νησί για εμπόριο και επισκευές των πλοίων τους. Αυτά σε συνδυασμό με την καλή συνεργασία που είχαν οι πειρατές με τους Βενετούς πρόξενους και το γεγονός ότι είχε εγκατασταθεί στο νησί το στρατηγείο των ναυτικών δυνάμεων της Βενετίας, επέφερε και πολύ σημαντικά κέρδη στους εμπόρους του νησιού και θεωρούνταν ασφαλές από τις οθωμανικές επιθέσεις. Έτσι κατέστη το μεγαλύτερο κέντρο εμπορίας πειρατικών λαφύρων.
Το εμπόριο ήταν πολύ παραγωγικό στο νησί. Το 1673 ο PIerre Brunet, επέλεξε να μεταβεί στη Μήλο για να φορτώσει πέτρες για το παλάτι της Γαλλίας.

Νήσος Μήλος
16ος & 17ος

Η Χαρτογραφία του Σήμερα – Η Μήλος βρίσκεται στην νοτιοδυτική άκρη των Κυκλάδων και είναι το 5ο σε μέγεθος νησί των Κυκλάδων, 120 χλμ (75 μίλια) ανατολικά των ακτών της Λακωνίας. Από Ανατολικά προς Δυτικά έχει πλάτος 23 χλμ, από Βορρά σε Νότο 13 χλμ, και η επιφάνειά της εκτιμάται στα 151 τ.χλμ. Έχει σχήμα πετάλου, σχηματίζοντας μεγάλο κόλπο. Το ψηλότερο βουνό είναι ο Προφήτης Ηλίας (751 μ.) και ακολουθεί το Χονδρό Βουνό (636 μ.) στο δυτικό μέρος του νησιού. Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά λιμάνια της Ελλάδας.

Το δυτικό μισό του νησιού το πιο άγριο και γοητευτικό κομμάτι του νησιού. Εδώ δεν υπάρχουν χωριά, παρά μόνο ελάχιστοι οικισμοί και κάποια παλιά ορυχεία ( το μόνο που λειτουργεί είναι το ορυχείο ποζολάνη στην ξυλοκερατιά). Σχεδόν όλη η δυτική Μήλος ανήκει στο Δίκτυο Natura 2000. Η νοτιοδυτική πλευρά της Μήλου είναι βιότοπος της μεσογειακής φώκιας ενώ το υπόλοιπο δυτικό μέρος του νησιού, είναι βιότοπος της κόκκινης οχιάς της Μήλου (Macrovipera schweizeri) και της σαύρας (Podacris milensis). Στην περιοχή Natura ανήκει η Αχιβαδόλιμνη η οποία κάποτε ήταν γεμάτη αχιβάδες εξ ού και το όνομά της, ενώ είναι ο μεγαλύτερος φυσικός υγρότοπος των Κυκλάδων, σημαντικός σταθμός μεταναστευτικών πτηνών. Επίσης, υπάρχει το δάσος οριζοντιόκλαδων κυπαρισσιών, σπάνιος βιότοπος με αιωνόβια δέντρα. Στη δυτική Μήλο υπάρχει πλήθος από φυτά, βότανα και αγριολούλουδα και προστατευόμενα πουλιά όπως ο Μαυροπετρίτης, ένα σπάνιο μεταναστευτικό είδος γερακιού.
Οι παραλίες στην περιοχή είναι απομονωμένες ωστόσο, η εμπειρία είναι μοναδική και είναι σίγουρο ότι παρ’ όλη την απόσταση που θα διανύσει όποιος τις επισκεφτεί θα αποζημιωθεί με την ομορφιά τους. Είναι ένα ενεργό ηφαιστειογενές νησί και η ιδιαιτερότητα του αυτή την καθιστά μοναδική στα τοπία με τα διαφορετικά είδους πετρώματα που αποτελούν αντικείμενο μελέτης επιστημόνων από όλο το πλανήτη. Τα πιο μεγάλα κοντινά νησιά είναι η Κίμωλος 1,6 χλμ βορειοανατολικά, η Αντίμηλος 20 χλμ βορειοδυτικά και ο Πολύαιγος, 2 χλμ ανατολικά.
Πηγή: Χατζιδάκις Ιωσήφ, Η ιστορία της νήσου Μήλου, Έκδοσις Ενώσεως Μηλίων εν Αθήναις, Αθήνα 1927

 

 

 

Post a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on
error: Content is protected !!