Ευστάθιος Ρωμανός ή Μανέτας

Ο Ευστάθιος Ρωμανός ή Μανέτας, καταγόμενος από τη Ζάκυνθο, επιδόθηκε, με ορμητήριο τη Μήλο, από το 1678 μέχρι το 1684
στην πειρατεία στο χώρο του Αιγαίου Πελάγους, όντας ο μοναδικός Έλληνας κουρσάρος με ιδιόκτητη γαλεότα.

Πρέπει να ήταν αρκετά γνωστός, εκτός των άλλων και εξαιτίας της προσωπικής του ζωής: Μετά από διαβολή κάποιου παπά, σκότωσε τη γυναίκα του, ένα επεισόδιο που έγινε, μάλιστα, και τραγούδι με 53 παραλλαγές.

Το Μάιο του 1684 ο Gerolamo Corner τον προσεταιρίστηκε, εκ μέρους των Βενετών, και του χορήγησε άδεια ελεύθερης
διακίνησης. Ο Μανέτας βοήθησε τους Βενετούς να συλλέξουν φόρους στο Αιγαίο και, στη συνέχεια, με την ηρωική συμμετοχή του στις καταλήψεις Λευκάδας και Πρέβεζας. Πήρε μέρος σε επιχειρήσεις στη Στερεά Ελλάδα, το1688, και στη Χίο, το 1694. Για τις υπηρεσίες του έλαβε το βαθμό του συνταγματάρχη του βενετικού στρατού, ενώ στο στόχαστρό του, ως κουρσάρου, έμπαιναν, κυρίως, τουρκικά πλοία.

Η ενσωμάτωση του Μανέτα και άλλων συμπατριωτών του, όπως του Κεφαλλονίτη Άγγελου Δελλαδέτσιμα, στο βενετικό στρατό και ο πρωταγωνιστικός τους ρόλος, ιδιαίτερα κατά το αρχικό στάδιο αυτού του πολέμου, συνέβαλαν στην πρόσληψη του τελευταίου και ως υπόθεσης των Ελλήνων, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη επαναστατικού ενθουσιασμού.

Πηγή: ΚΡΑΝΤΟΝΕΛΛΗ 1994, 286 κ.ε., κυρίως 289 κ.ε.· ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ 2007, 221

ΠΡΕΒΕΖΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 43-44 (2007) ΣΤΡΑΤΗΓΗΜΑΤΑ. Η κατάληψη της Πρέβεζας από
τον Morosini (1684) μέσα από συναφείς πηγές Δημοσθένης Α. Δόνος

Post a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on
error: Content is protected !!