Παρουσιαση Διπλωματικης Εργασιασ

Η διπλωματική μου εργασία με τίτλο “Ανάλυση και Χαρτογραφική Απεικόνιση του Φαινομένου της Πειρατείας στην Ανατολική Μεσόγειο την Περίοδο του 16ου και 17ου αιώνα” παρουσιάστηκε και αξιολογήθηκε με βαθμό 10 (δέκα) με ομόφωνη απόφαση.

Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον καθηγητή μου και επιβλέπον της διπλωματικής μου Δήμο Ν. Πανταζή για όλη τη βοήθεια και την καθοδήγηση.

Το μεγαλύτερο μέρος της παρουσίασης φαίνεται στο ακόλουθο βίντεο:

Views: 26

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!